TRYGGHETSLØSNINGEN FOR

BYGG, BOLIGER OG BORETTSLAG

KAN "NØDETATSAFE" BIDRA TIL Å REDDE LIV?

Borettslagenes nøkkelsafe for nød etatene er et produkt fremkommet i tråd med nåtidens samfunn der dører er låst og sikret slik at nødetatene i en nødsituasjon ikke kommer inn for å berge liv, helse og sikre verdier.

Nøkkelsafen NES oppbevarer byggets masterkey/hovednøkkel på en trygg og sikker måte og gir borettslaget/byggets styre, vaktmester, eller eiere en SMS når den benyttes av en nødetat. Her kommer det en film 

MED NØDETATSAFE KAN MAN UNNGÅ KNUSTE DØRER

UTVALGTE PROSJEKTER

Om borettslaget - bygget er stort eller lite er målet det samme for oss som bor der. Vi ønsker trygghet og vi ønsker at hjelpen i en nødsitausjon skal komme frem til oss så fort som mulig. Da kan en nødetatsafe kansje bidra til å redde liv og sikre verdier. 

Her ble den første NES KOMPLETT montert i 2017
Her ble den første NES KOMPLETT montert i 2017

Gravdalsveien på Laksevåg i Bergen

Toppe Borettslag - Her ville AMK ha 3 safer montert . Dette pga. borettslagets størrelse
Toppe Borettslag - Her ville AMK ha 3 safer montert . Dette pga. borettslagets størrelse

Toppe Borettslag i Åsane

Lønnborglien 2 innganger og 2 safer
Lønnborglien 2 innganger og 2 safer

Hellen Panorama på Lønborg

KAN NØDETATSAFEN REDDE LIV?