LES MER OM OSS

I mer enn 20 år har vi vært importør av nøkkelsafen som blir levert av Kruse Sicherheitssysteme i Tyskland. I alle disse årene har nøkkelsafen vært benyttet i forbindelse med bygninger der brannvesenet i Hordaland har hatt behov for tilkomst. Brannvesenet foreslår ofte denne løsningen for de av sine alarmkunder som er tilknyttet 110 sentralen og der brannvesenet har direkte utrykning ved utløst alarm. 

I 2015 kom en styreformann i et borettslag til oss og spurte om vi ikke kunne utvide brannsafen til å også omhandle de andre nødetatene. Han kunne ikke forstå hvorfor de som hadde verktøy til å knuse dører skulle benytte en nøkkel når de to andre etatene som ikke hadde dette verktøyet skulle stå på utsiden uten å slippe inn. Deres borettslag hadde opplevet denne situasjonen og det hadde medført tap av liv for en beboer. 

  I 2017 ble NES - NØDETATSAFE et alternativt produkt til den gamle nøkkelsafen for brannvesenet. Ikke bare åpnet den opp for bruk blant de andre to nødetatene, den gav også utvidet tilgang for brannvesenet som nå kunne ta i bruk nøkkelsafen selv om brannalarmen ikke var utløst. Da sparte også brannvesenet tid, slapp og vente på en vekter, styreformann eller vaktmester som skulle komme tilkjørende for å låse opp for dem.  

Vi er i 3.etasje i dette bygget, i Kollåsen 1

MØT VÅRT TEAM

Vi befinner oss i dette bygget i Kollåsen 1, 5116 ULSET.


Stein-Erik

HANSEN

Låsesmedmester

og importør av nøkkelsafen siden år 2000.

Epost: steinerik@nodetatsafe.noFrode

HANSEN

Låsesmed

og installatør av nøkkelsafen siden år 2000.

Epost: frode@nodetatsafe.no