NES Basic

NES Basic er den enkleste og dyreste nøkkelsafen i NES konseptet, grunnen til det er at den bare kan benyttes av brannvesenet og kun betjenes når en brannalarm er utløst. Fleksibiliteten rundt denne safen er liten og begrenset, derfor får man lite igjen for en investering av NES Basic.  Den  har vært benyttet i regi av Bergen Brannvesen siden år 2000 og er nå videreutviklet til NES Komplett og NES brann. Bergen Brannvesen er enerådende i Norge som krever at husets hovednøkkel som er montert i safen skal være festet til et anker som låses elektronisk i nøkkelsafen. "Nøkkel med anker skal ikke kunne løses ut før den får en utløst brann/innbruddsalarm". Brannvesen ønsker at nøkkelsafen i fremtiden skal kunne fjernbetjenes fra brannbilen, noe NES BASIC ikke er i stand til. Dette er grunnen til at NES BRANN er kommet på banen. NES BRANN er således nøkkelsafen som er tilrettelagt for brannvesenet i fremtiden. NES Basic gir ingen melding til huseier om at nøkkelsafen er i bruk av nødetatene, eller at husets hovednøkkel er hengt tilbake i nøkkelsafen etter bruk. Man får heller ikke noe informasjon om husets hovednøkkel befinner seg i nøkkelsafen ved neste utrykning. De som har montert NES Basic kan oppgradere til NES BRANN om man ønsker det, da kan safen benyttes av alle de tre nødetater slik man også kan gjøre med NES KOMPLETT, som er beregnet for borettslag og bygninger der man ikke har brannalarm. 


NES Basic Nøkkelsafe mot alarm
NES Basic Nøkkelsafe mot alarm

NES Basic er den enkleste og billigste nøkkelsafen i NES famillien. 

NES Basic er den samme nøkkelsafen som er benyttet i Hordaland siden år 2000. Den er nå oppgradert med  vandalsikker front og nytt nøkkelsystem. Det gamle nøkkelsystemet som ble levert i år 2000 er utgått av produksjon og har mistet sitt patent og er således ikke lengre egnet til å låse av en nøkkelsafe der bygningers masterkey/hovednøkler skal være innelåst. 

Det kinetiske nøkkelystemet Assa Pulse
Det kinetiske nøkkelystemet Assa Pulse

Det nye nøkksystemet er av typen Assa Pulse. Et elektronisk nøkkelsystem uten kabler og batteri, der mistede nøkler enkelt kan slettes eller blokkeres.  

Kinetisk nøkkelsystem er et nøkkelsystem der elektronikken fremskapes ved at nøkkelen beveges inn i sylinderen.

Kinetisk Energi = Bevegelses Energi 

Eksisterende nøkkelsafer i det gamle nøkkelsystemet som Bergen Brannvesen har benyttet kan enkelt oppgraderes med ny sylinder i Assa Pulse systemet og få montert forsterket vandalfrontdeksel med refleks.

Ny og godt synlig vandalsikker front
Ny og godt synlig vandalsikker front

Den vandalsikre fronten er avlås med en magnetlås som krever en ekstra magnetnøkkel, Nødetatene er utstyrt med denne nøkkelen i tillegg til den kinetiske nøkkelen fra Assa Abloy. Således er nøkkelsafen bedre beskyttet enn tidligere og man slipper de tidligere problemene der frontdekslene ble revet av slik at smuss og dritt kom inn i sylinderen.