Forhandlere

SFTY AS er forhandler av nøkkelsafen NØDETATSAFE Komplett i NORDEN som leveres til borettslag og andre bygninger som ikke er utstyrt med brannalarm NØDETATSAFE komplett vil da kunne benyttes av alle de tre nødetatene ved at de ringer opp nøkkelsafen fra et forhåndsgodkjent nummer eller at nøkkelsafen blir oppring fra 110 - 112 - 113 sentralene.                                                                                                                                                                                            

Kontakt SFTY

Epost: ROLF@SFTY.NO

Eller på telefon : 938 20 012

Hjemmeside: www.sfty.no


Certego Norge er forhandler for nøkkelsafen NØDETATSAFE Komplett og NØDETATSAFE Brann og NØDETATSAFE Basic i NORGE og står for montering av NØDETATSAFENE i samme område. NØDETATSAFE Brann benyttes mot bygninger som ønsker å gi sikker tilkomst for det lokale brannvesen. Det å gi dem tilkomst via låste dører med en nøkkel sparer dem for unødig bruk av tid og deg som huseier for kostnader i forbindelse med knuste dører.                                                                                           

Kontakt CERTEGO

Epost: POST@CERTEGO.NO

Eller på telefon : 908 51 635

Hjemmeside: www.certego.no


Bergen Nord Låsservice er forhandler for nøkkelsafen NØDETATSAFE Komplett, NØDETATSAFE Brann og NØDETATSAFE Basic i VESTLAND fylke, og står for montering av NØDETAT safene i samme område. Bergen Nord Låsservice står også for montasje i regi av SFTY i Vestland. NØDETATSAFE Brann benyttes mot bygninger som ønsker å gi sikker tilkomst for det lokale brannvesen. Det å gi dem tilkomst via låste dører med en nøkkel sparer dem for unødig bruk av tid og deg som huseier for kostnader i forbindelse med knuste dører.                              

Kontakt BNL 

Epost: POST@BNLAS.NO

eller på telefon : 919 29 600

Hjemmeside: www.bnlas.no