Nyheter

Her kan du lese nyheter og endringer som gjøres i NES konseptet.Da er det slutt på, pålagt årlig kontroll av nødetatsafen NES  

Årlig kontroll blir for ettertiden kundens eget ansvar.Dersom du som kunde ønsker årlig kontroll kan det avtales direkte med forhandler.  Årskontroll er nå ikke lengre et pålegg som ligger ved i kontrakten!Nå kan DU få tilgang til bygningens masterkey på lik linje med en nødetat! 

Som huseier, medlem av styret eller den styret utpeker som bruker, kan du nå få tilgang til byggets hovednøkkel via nødetatenes nøkkelsafe.  

Byningens masterkey er trygt oppbevart i nøkkelsafen som gir nødetatene tilgang til bygningen i en nødsituasjon.

Det nye nå er at den enkelte huseier, styre, medlem også kan få tilgang til NES safen og byggets hovednøkkel .

Mange borettslag ved styrets leder ønsker ikke selv å oppbevare bygningens hovednøkkel noe som ofte medfører at nøkkelen oppbevares hos et vekterfirma eller et boligbyggelag. Denne løsningen er også trygg og sikker, men medfører ofte at det brukes langt tid fra man har behov for bygningsnøkkelen til en vekter, vaktmester osv. er på plass med nøkkelen. Om man fortsatt ønsker å benytte vekter til oppdrag der beboere har mistet nøkkelen så kan vekter med fordel gjøre som nødetatene, hente nøkkelen i borettslagets bygningens NES safe. Da sparer også vekterne tid ved at de slipper å kjøre til vekterens kontor for så og hente nøkkelen, før man kan starter på låsoppdraget. Da kan vekterselskapet sende den bilen som er næmest bygningen der oppdraget skal uføres, da sparer vekteren tid og den som er utelåst slipper den lange ventetiden.  

Hva må så til for å få til denne løsningen.                                                                                                                                              a. NES må få tildelt en egen brukernøkkel, dette løser man elektronisk, (man kan rekvirere det antall man                          ønsker, denne brukernøkkelen passer bare denne safen, eller i de safene borettslaget/bygningen har)                       b. NES må så oppdateres med telefonnumrene til de nye personene som skal ha tilgang.                                                 c. Varslingslisten oppdaters dersom nye personer skal varsles når noen henter nøkkelen i NES.                                       d. Har du NES safe fra før, Ja da er løsningen klar nå, har du ikke, må NES safe også monteres i bygget. 

Brukernøkkel til styreleder/vekter
Brukernøkkel til styreleder/vekter

Ny bruker video for NØDETATSAFEN 2023

De gamle BB boksene utgår av drift 31.12.2023 ny NES på plass!

De gamle BB boksene har uttjent sin tid og vil fra nyttår av ikke lengre kunne benyttes av Bergen Brannvesen. Grunnen til dette er at det nå ikke lengre er mulig å få nøkler til disse gamle boksene, og at de heller ikke lengre innehar de sikkerhetsgodkjenninger som dagens nøkkelsafe skal ha for at man skal kunne oppbevare byggets hovednøkkel i safen. Med på lasset følger også de gamle hengelåsene, slik at har man hengelås eller gammel BB boks så må denne byttes ut dersom man fortsatt vil sikre nødetatene kontrollert tilgang til bygg og bommer i fremtiden. 

Se film som viser produktene som UTGÅR


produkter  som erstatter de utgåtte BB safene


Til gårdseiere, offentlige etater, osv. 

Er du en gårdseier eller en representant som er ansvarlig for avsperrede områder der det ferdes turfolk eller andre utenforstående som kan være utsatt for å trenge hjelp av en av nødetatene? Har du en bom eller kjetting som sperrer tilkomstvei for brannbilen om det skulle ta fyr i skogen? Eller har du et område for allmenferdsel som for eksempel en yndet badeplass der du har begrenset tilgangen med en bom eller annen avlåst hindring. Nødetatene trenger tilkomst til de rareste plasser, vær ikke du en av dem som hindrer dem i å komme frem i en nødsituasjon

Vi kan bidra til å løse denne situasjonen, enten ved at man monterer en godkjent nøkkelsafe som nødetatene har tilgang til og der du kan lagre nøkler til bygg, bommer og hengelås. Eller ved at du monterer en hengelås eller sylinder der nødetatene alt har nøkler og der du kan tildeles brukernøkler som du kan distribuere til dine brukere. Da sikrer man tilgang for nødetatene på en trygg og sikker måte samtidig som man ivaretar skog, mark og sikrer sine medmennesker til å bli hjulpet i en nødsituasjon. HUSK DET KAN STÅ OM SEKUNDER.

NES BASIC 

Ny nøkkelsafe "NES BASIC" den enkleste og mest kostbare nøkkelsafen i NES familien. kobles mot eksisterende brann eller innbruddsalarm og fungerer kun når brannalarm er utløst. Sylinder i det elektroniske nøkkelsystemet Assa Pulse, uten kabler eller batteri. Forsterket front med meget god og synlig refleks. Safens GPS koordinater blir innlest i  kart og fremvist for nødetatene med bilder. 

NES BASIC er ikke tilpasset nødetatenes nye GPS system "Locus" men kan med enkle midler oppgraderes til dette. Nøkkelsafen forberedt slik at nødetatene kan få opp data om nøkkelsafen i sine utrykningskjøretøy, samt betjene nøkkelsafen fra Locus skjermen som de har i kjøretøyene. 

NES Basic - Push
NES Basic - Push

2.05.2022

NESEU AS skiftet navn til NØDETATSAFE AS


NY BROSJYRE - NØDETATASAFE - 2022


19.02.2022 ble NES = NØDETATSAFE et patentert varemerke.