STYRE Safen

STYRE SAFEN, er safen der styre kan ha en masterkey/hovednøkkel som kontrollert kan benyttes av den som er tilstede og som er autorisert for å benytte borettslagets masterkey. 

Da er man sikret at masterkeyen til enhver tid er overvåket og alle i styret kan få en SMS når en av styrets medlemmer benytter masterkeyen i en nødsituasjon. 

Da kan også en vekter som har døgnvakt "innlåsing" av beboer som har mistet nøkkel, blitt utelåst, blitt tilkalt ved bekymringsmelding hente ut nøkkelen av nøkkelsafen samtidig som styre får SMS om at nøkkelen er hentet ut av safen, og at den er hengt tilbake i safen etter bruk. 

Styresafen kan kombineres med "NØDETATSAFE KOMPLETT" eller "NØDETATSAFE BRANN" eller benyttes alene som STYRE SAFE. 

NØDETATENE HAR STRENGE KRAV OM ENERETT TIL SAFEN DE SKAL BENYTTE, DA MÅ STYRE HA EGEN SAFE.                                                Det gir også større TRYGGHET og kontroll.