TRYGGHETSLØSNINGEN FOR

BYGG, BOLIGER OG BORETTSLAG

KAN "NØDETATSAFE" "NES" BIDRA TIL Å REDDE LIV?

Borettslagenes nøkkelsafe for nød etatene er et produkt fremkommet i tråd med nåtidens samfunn der dører er låst og sikret slik at nødetatene i en nødsituasjon ikke kommer inn for å berge liv, helse og sikre verdier.

Nøkkelsafen NES oppbevarer byggets masterkey/hovednøkkel på en trygg og sikker måte og gir borettslaget/byggets styre, vaktmester, eller eiere en SMS når den benyttes av en nødetat.                           Her kan du se en film om løsningen

MED NØDETATSAFE KAN MAN UNNGÅ KNUSTE DØRER

UTVALGTE PROSJEKTER

Om borettslaget - bygget er stort eller lite er målet det samme for oss som bor der. Vi ønsker trygghet og vi ønsker at hjelpen i en nødsituasjon skal komme frem til oss så fort som mulig. Da kan en nødetatsafe kanskje bidra til å redde liv og sikre verdier. 

Her ble den første NES KOMPLETT montert i 2017
Her ble den første NES KOMPLETT montert i 2017

Gravdalsveien på Laksevåg i Bergen

Toppe Borettslag - Her ville AMK ha 3 safer montert . Dette pga. borettslagets størrelse
Toppe Borettslag - Her ville AMK ha 3 safer montert . Dette pga. borettslagets størrelse

Toppe Borettslag i Åsane

Lønnborglien 2 innganger og 2 safer
Lønnborglien 2 innganger og 2 safer

Hellen Panorama på Lønborg

KAN NØDETATSAFEN REDDE LIV?