Nødetater som har nøkler til NES konseptet

NES for Brann og Redningsvesenet
NES for Brann og Redningsvesenet

Den elektroniske nøkkelsafen for brann ble tatt i bruk allerede i år 2000. Dette var da, på den tiden den første nøkkelsafen i verden som holdt fast i nøkkelen til brannalarmen ble utløst, noe vi tror at den fortsatt er. Den gang kunne safen kun åpnes når brannvesenet kom frem til en utløst brannalarm. NES bidrar til at vi nå også kan få tilgang til låste dører uten at brannalarm er utløst. Da sparer vi tid, krefter og kostnader ved at vi unngår å måtte knuse dører" 


NES for Helsevesenet
NES for Helsevesenet

Etter sterkt påtrykk fra borettslagene om at nøkkelsafen for brannvesen også burde gi tilgang for de andre to nødetatene ble konseptet utvidet slik at helse og politi også kan låse seg inn i nøkkelsafer, samt få tilgang gjennom bommer og porter. Noe borettslagene satte umåtelig pris på. Helse var fort fremme med sitatet " NES - NØDETATSAFEN bidrar til at vi kan redde liv" nå kan vi låse oss gjennom låste dører i stedet for å stå og vente på en annen etat som skal åpne for oss. 


NES for Politi og Berdeskaps tjenesten
NES for Politi og Berdeskaps tjenesten

Politiet så fort fordelen ved bruk av nøkkelsafe i stedet for å måtte knuse dører. De var raskt på pletten for å motta nøkler i det nye NØDETATSAFE konseptet. Når de bidro til hjelp for andre nødetater var de ofte avhengig av rambukk og verktøy, en løsning som var tidkrevende og fort skapte høye kostnader. Det at vi nå kan bistå som hjelper ved å benytte en enkel nøkkel gjør jobben vår enklere. "NES gjør hverdagen vår enklere"