Foringsrør

Foringsrør for prefabrikerte vegge. Leveres veggprodusent for innstøping i prfabrikerte vegger fra fabrikk.

kr 0,00