NES Basic

Nøkkelsafen NES Basic er make til den gamle BB safen, utstyrt med ny sylinder og nøkler fordi det gamle systemet er utgått av produksjon og har mistet sin patentbeskyttelse.  NES basic er knyttet mot brannalarm og kan KUN åpnes når brannalarm er utløst. Den kan ikke åpnes fra nødetatenes kjøretøy via Locus og kan heller ikke ringes til for åpning via mobiltelefon. Huseier får heller ikke noen informasjon via SMS når nødetatene benytter safen. NES Basic er som de andre produktete i NES konseptet utstyrt med nøkler og sylindre i det elektroniske nøkkelsystemet Assa Pulse, som er uten ledninger og batteri, der mistede eller bortkomne nøkler kan slettes via en PC.

kr 12 513,00